9/20/22 SOUTHERN SELECT

9/20/22 SOUTHERN SELECT

SOUTHERN SELECT HEIFER SALE

2958 FM 413 REAGAN, TX 76680

JACOB TUSA 979-324-9326

INGRID TUSA 979-595-7865

JARED TUSA 979-595-7871

COLTON AIRHART 806-438-8297

RETAINING THE RIGHT TO 1 FLUSH OF 8 OR MORE EMBYROS ON ALL FEMALES

2958 FM 413, REAGAN, Texas 76680
Ended on